เส้นทาง: นครพนม - นครศรีธรรมราช

* นครพนม เบอร์โทร 042 512 229 , 087 236 5370 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ -

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
14:00 ป.1

เส้นทาง: นครศรีธรรมราช - นครพนม

* นครศรีธรรมราช เบอร์โทร 088 771 4206 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ -

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
14:00 ป.1

เส้นทาง: นครพนม - ระยอง

* นครพนม เบอร์โทร 042 512 229 , 087 236 5370 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ -

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
15:00 ป.1
16:00 ป.1

เส้นทาง: ระยอง - นครพนม

* ระยอง เบอร์โทร 033 650 701 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ -

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
12:00 ป.1
18:30 ป.1

เส้นทาง: ระยอง - นาด้วง(เลย)

* ระยอง เบอร์โทร 033 650 701 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ -

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
18:30 ป.1

เส้นทาง: นาด้วง(เลย) - กทม. - ระยอง

* นาด้วง(เลย) ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ -

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
16:30 ป.1

เส้นทาง: หนองคาย - ภูเก็ต

* หนองคาย เบอร์โทร 042 460 205 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 13,14

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
12:00 ป.1+วีไอพี

เส้นทาง: ภูเก็ต - หนองคาย

* ภูเก็ต เบอร์โทร 089 615 0999 , 084 740 6333 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 23

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
14:00 ป.1+วีไอพี

เส้นทาง: หนองคาย - กทม.

* หนองคาย เบอร์โทร 042 460 205 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 13,14

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
06:30 วีไอพี
19:00 วีไอพี

เส้นทาง: กทม. - หนองคาย

* กทม. เบอร์โทร 02 618 7418 , 02 618 7419 , 086 304 7035 , 086 304 7030 ขึ้นรถได้ที่ชานชาลาที่ 19,21

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:30 วีไอพี
20:00 วีไอพี